Plattform Sthlms policy hur vi arbetar närmsta tiden under
Coronaviruset framfart kan ni läsa om i länken högst upp.
För mer info vänligen kontakta oss på 08 - 7732200


Plattform Sthlm arbetar för att ungdomar och unga vuxna med psykosociala, neuropsykiatriska samt alkohol- och drogrelaterade problem skall utveckla ett meningsfullt liv.
Även ensamkommande flyktingbarn ingår i vår målgrupp.
tfn 08 7732200 eller mail info@plattformsthlm.se

PLATTFORM STHLM   Götgatan 71     116 21  Stockholm tfn 08 773 2200    info@plattformsthlm.se
org nr 556 775 9740

PLATTFORM STHLM     Götgatan 71 (3tr)     116 21.  Stockholm
tfn 08 773 2200    info@plattformsthlm.se    org nr 556 775 9740