top of page

Välkommen till Plattform STHLM.

Gemensamt hjälps vi åt att ta nästa steg.

Plattform STHLM

Vi arbetar för att ungdomar och vuxna med psykosociala, neuropsykiatriska samt alkohol- och drogrelaterade problem skall ges förutsättningar till att utveckla ett meningsfullt liv. Vi har även lång erfarenhet av arbete med ensamkommande individer från andra kulturer, där stort fokus ligger på att integrera dem i samhället. Ett flexibelt arbetssätt med hänsyn till hela problembilden medför att vi kan göra påtaglig skillnad för de flesta vi möter.

Det stöd Plattform STHLM erbjuder utformas individuellt för varje klient, men gemensamt för allt arbete är att det grundar sig i KASAM-teorin (Känsla av sammanhang) där målet är att klientens vardag ska kännas begriplig, hanterbar och meningsfull.

Öppenvård

Jour & familjehem

Stödboende & träningslägenheter

Samtal & coaching

Varför Plattform STHLM?

Vårt specialistområde är att arbeta med klienter med stort stödbehov, samsjuklighet och/eller missbruksproblematik. Vi har särskild kompetens inom diagnostisering genom vår psykiater på plats.

white-doors-and-curtains-let-in-light-fo

Intresserad av att bli familjehem?

För oss är det viktigt att hitta trygga hem till klienter som har behov av stöd. Vi tar emot ansökningar om att få bli familjehem. Fyll i information om dig så tar vi vidare kontakt för att berätta mer.

Gruppbild.png
Contact
bottom of page