top of page
MED00044C7470D74950907C9674AA2C3D4F_2019

Öppenvård

Vi erbjuder strukturerad öppenvård och dagbehandling för klienter från 15 år. Grunden för Plattform Sthlms öppenvård/dagbehandling är ett kraftfullt motivationsarbete för både  ungdomar och vuxna som bor hemma.

Runt varje klient arbetar ett team bestående av behandlingsansvarig, coach och samtalsterapeut. Teamet arbetar enskilt med klienten men vid behov även med dennes nätverk. Behandlingsrelationen bygger på flexibilitet och en tät kontakt, där arbetet till stor del sker på klientens egna arenor. Stödet kan till exempel innebära kontakt med olika myndigheter och hjälp att ordna och bibehålla praktik, skola eller arbete. Därtill erbjuds terapeutiska insatser inklusive familjesamtal och telefonstöd på jourtid.

CBILD526DB7GFSH80AN6J.jpg
pexels-liza-summer-6347776.jpg

I dagbehandling ingår nedan:

 • Klientansvarig kontaktperson

 • Coach

 • Hemma hos-besök

 • Familjesamtal

 • 24 timmars jourstöd till klient och förälder

 • Stöd med praktik/arbete

 • Nätverksarbete med klientens sociala nätverk (närmast anhöriga, barn, vänner etc.)

 • Stöd i myndighetskontakter (polis, socialtjänst, migrationsverk etc.)

 • Alkohol- och drogtester enligt överenskommelse 

 • Alkohol- och drogterapeut

 • Terapeutiska samtal

 • Läkarsamtal och medicinsk bedömning

bottom of page