top of page
pexels-catherine-augustin-3049121.jpg

Jour & Familjehem

Vi arbetar med unga vuxna över 18 år som av olika skäl inte kan bo själva eller hemma hos föräldrar; klienter som kan bli hjälpta av att bo hos en familj som delar med sig av sin vardag, tid och engagemang. Det är en flexibel form av omsorg som kan användas både som jourhem vid akuta kriser och för långvariga placeringar.

Jourhemmen får kontinuerligt stöd och handledning. Inriktningen ser olika ut beroende på individens behov. Klienter som är direktplacerade i något av kommunens jourhem kan få öppenvårdsinsatser genom Plattform Sthlm. Våra jourhem är knutna till vårt behandlingsteam bestående av bland annat psykiater, socionomer och coacher. 

pexels-cottonbro-4100422.jpg

Professionellt stöd och vanligt familjeliv

Till klienter med särskilt svårt psykosocial och/eller neuropsykiatrisk problematik erbjuder Plattform Sthlm kraftigt förstärkt familjehemsvård. Det kan gälla individer med neuropsykiatriska funktionsvariationer, självskadebeteende, depression eller samsjuklighet/dubbeldiagnos.

 

Behandlingsteamet består av psykiater, psykoterapeut och professionella stödpersoner. Insatsen kombinerar professionellt stöd med vanligt familjeliv och samordnas av familjehemskonsulent på Plattform Sthlm.

I vår dygnet runt-behandling ingår:

 • Familjehemskonsulent

 • Coach

 • Stöd och insatser i boendet såsom ekonomi, inköp, matlagning och städning

 • Familjesamtal

 • Skolstöd

 • 24 timmars jourstöd

 • Stöd till att skaffa och vidmakthålla praktikplats/arbete

 • Nätverksarbete med klientens sociala nätverk (närmast anhöriga, vänner etc.)

 • Stöd i myndighetskontakter (polis, socialtjänst, migrationsverk etc.)

 • Alkohol- och drogtester enligt överenskommelse

 • Terapeutiska samtal

 • Läkarsamtal och medicinsk bedömning

 • Ekonomisk ersättning

 • SL-kort

pexels-tiia-pakk-5075473.jpg

Intresserad av att bli familjehem?

Ansök genom att fylla i fälten nedan.

Tack! Vi återkopplar till dig inom kort.

bottom of page