top of page
pexels-maria-orlova-4946814.jpg

Våra stödboenden

Plattform Sthlm erbjuder stödboenden i lägenhetsform och vi har tillstånd för ungdomar 16-20 samt vuxna över 21. Lägenheterna är fullt möblerade och varierar i storlek. Vilket boende som är aktuellt beror bland annat på individens stödbehov och ålder.

Vi erbjuder stödboenden i flertalet områden i Stockholm. Boendet på Södermalm ligger beläget vid Mosebacke, nära till bussar och tunnelbana. År 2020 slog vi upp dörrarna till vårt stödboende i Hammarbyhöjden, endast fem minuter från centrum och grönskande naturområden.​ Samtliga av de boenden vi erbjuder är knutna till våra arbetsteam som innefattar socionomer, coacher och boendestödjare.

Stödboende med Plattform Sthlm innebär:

 • Fullt utrustade och möblerade lägenheter

 • Klientansvarig kontaktperson

 • Coach

 • Stöd och ADL/miljöterapeutiska insatser i boendet såsom ekonomi, inköp, matlagning, städning, struktur/scheman och grannkontakt

 • Regelbundna besök i lägenheten

 • Nätverksmöten

 • Familjesamtal

 • 24 timmars jourstöd

 • Stöd i myndighetskontakter (polis, socialtjänst, kriminalvård m.m.)

 • Skolstöd och arbetsträning

 • Anskaffning och underhåll av praktikplatser

 • Tillgång till alkohol‐ och drogterapeut

 • Alkohol‐ och drogtester vid behov (urinprov, blodprov, sticka och alkomätare)

 • I nära anslutning till boendet finns personal som arbetar med tillsyn och stöd även kvälls‐ och nattetid.

MEDBBE1A1D9E86C45438A772E7B9AF5B4A7_2020
bottom of page